25 ლარიანი პროგრამა

ბავშვთა და მოზარდთა სადღესასწაულო ცენტრი „მინიონები“, გთავაზობთ გრანდიუზულ საახალწლო პროგრამას 20 ბავშვზე (თითო დამატებული ბავშვის ღირებულება 20 ლარი), რომელიშიც შედის […]